Poniedziałek, 24.07.2017
Pozostało 160 dni do końca roku.

Kalendarze 2016 -> Zapytania ofertowe UE 2014-2020
kalendarze

KALENDARZE


 Wydawnictwo CRUX to…

Zapytania ofertowe UE 2014-2020 nr 1 2016
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup maszyny do kolorowego druku cyfrowego.

Luty 2016


Zapytanie ofertowe nr 1.2016 doc
Zapytanie ofertowe nr 1.2016 pdf


W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy Zakup maszyny do kolorowego druku cyfrowego) zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 11.02.2016 r. związanego z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, informujemy, iż dokonano wyboru firmy:

Heidelberg Polska Spółka z o.o.
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa

Planowany termin zawarcia umowy z Heidelberg Polska Spółka z o.o. nie wcześniej niż 29.03.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów i usług.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności (dla zamówień powyżej 209 tys. EUR) na zakup automatycznego urządzenia do produkcji okładek i główek (1 szt)

Zapytanie ofertowe nr 1.2017 PL pdf
Zapytanie ofertowe nr 1.2017 EN pdf


Kalendarze 2016 -> Zapytania ofertowe UE 2014-2020